Thomas Edward Lawrence

Sosyalizm

Astronot

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

YSK’yı kim kurdu?

Ansiklopedi 16 Mayıs, 21:07'de eklendi

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay’ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye’deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

Kuruluşu

Buna göre YSK; 16 Şubat 1950 tarihinde kurulmuştur. YSK’nın kurulmasına karar veren yasanın adı 5545 Sayılı ‘Milletvekilleri Seçimleri Kanunu’dur.

YSK’nın kurulduğu 16 Şubat 1950 tarihinde TC’nin Başbakanı Adnan Menderes iken, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda ise İsmet İnönü vardır.

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Görev ve yetkileri

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği kararlar kesindir, YSK’nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

Teşkilatlanması

YSK teşkilatı merkezde Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından; taşradaysa her il seçim çevresinde bir İl Seçim Kurulu Başkanlığından, her ilçede bir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından, Seçmen Kütüğü Bürolarından ve seçim bölgelerinde konulacak her sandık için bir Sandık Kurulundan oluşur.

İl Seçim Kurulu Başkanlıkları

İl Seçim Kurulu Başkanlıkları, il seçim çevresinde kanunla tespit edilen vazifeleri görür. Seçimleri düzenle yürütür. Her il merkezinde ayrı bir İl Seçim Kurulu Başkanlığı bulunur. İl merkezindeki derecesi en yüksek hâkim, kurulun başkanı; diğer iki yüksek dereceli hâkim de üyesidir. Yargı organından iki hâkim de yedek üyedir.

İlçe Seçim Kurulu başkanlıkları

İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları, her ilçe çevresinde, kanunun verdiği görevleri yapar. Seçimi düzenle yürütür. Her ilçe merkezinde ayrı bir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı bulunur. Kurul, ilçenin en yüksek dereceli hâkiminin başkanlığı ile diğer altı üyeden meydana gelir. Dördü siyasi partilerden ikisi de devlet memurları arasından 10 yıl görev yapan ve o ilçede en çok görev yapanlar arasından kura ile tespit edilir. Kurulda görev yapan altı üyenin yanı sıra altı yedek üyesi de vardır.

Görevdeki Kurul Üyeleri

#AdıGöreviSeçildiği YerSeçildiği Yıl
1Sadi GüvenBaşkanYargıtay2013
2Erhan ÇiftçiBaşkanvekiliDanıştay2016
3Zeki YiğitÜyeDanıştay2013
4İlhan HanağasıÜyeDanıştay2013
5Nakiddin BuğdayÜyeDanıştay2016
6Muharrem AkkayaÜyeYargıtay2016
7Cengiz TopaktaşÜyeYargıtay2016
8Yunus AykınÜyeDanıştay2016
9Kürşat HamurcuÜyeYargıtay2016
10Faruk KaymakÜyeYargıtay2017
11Refik EğriÜyeYargıtay2018
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Thomas Edward Lawrence

Thomas Edward Lawrence

0
0
1 Ekim, 20:54
Sosyalizm

Sosyalizm

0
0
25 Mayıs, 11:51
Astronot

Astronot

0
0
25 Mayıs, 11:31
Neil Armstrong

Neil Armstrong

0
0
24 Mayıs, 09:47
Hücre çekirdeği

Hücre çekirdeği

0
0
22 Mayıs, 07:11
Pyotr İlyiç Çaykovski

Pyotr İlyiç Çaykovski

0
0
17 Nisan, 20:46
Kim Jong-un – Kimdir?

Kim Jong-un – Kimdir?

0
0
16 Nisan, 22:39
Diyabet – Nedir?

Diyabet – Nedir?

0
0
16 Nisan, 18:24